Saturday, November 20, 2004

KASIH KERANA ALLAH..

Ibnu Jarir meriwayatkan sabda Rasulullah Saw. dari Ibnu 'Abbas ra.,ia berkata, "Barangsiapa mencintai seseorang kerana Allah, membenci seseorang kerana Allah, membela seseorang kerana Allah, dan memusuhi seseorang kerana Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah boleh diperoleh dengan perkara tersebut. Seorang hamba tidak akan menemukan nikmatnya iman, sekalipun banyak sholat dan shaum, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan diantara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun perkara itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka."

1 comment:

Anonymous said...

sangat menarik, terima kasih

Related Posts with Thumbnails